Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUN&SPORT

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH
W pełni szanujemy i chronimy Państwa dane osobowe oraz prywatność, dlatego działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest przedsiębiorstwo Dorotka Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich 41 – 940, przy ulicy Kościuszki 20. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Przetwarzamy dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem usług związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (prowadzonym centrum rekreacyjno – sportowym FUN&SPORT). Przetwarzanie danych jest związane z różnymi celami, jednak zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu odpowiedzi na zapytanie, bądź realizację usługi.
4. Dane osobowe są przechowywane do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane osobowe są traktowane jako poufne i chronione są przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
6. Każda osoba, której dotyczą dane ma prawo: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi. W powyższych sprawach można skontaktować się z FUN&SPORT za pośrednictwem podanych kanałów komunikacji.
7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub, jeśli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowego zobowiązują nas do przechowania ich.
8. Mamy prawo udostępniać dane osobowe oraz inne dane podmiotom  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
9. Podane przez Państwa dane osobowe udostępniane są pracownikom przedsiębiorstwa, którzy uzyskali odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikatowy numer, datę umieszczenia, datę ważności, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, a także dodatkowe informacje
zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
3. Przedsiębiorstwo Dorotka Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Piekarach Śląskich 41 – 940, przy ulicy Kościuszki 20 jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz posiadającym do nich dostęp.
4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
o Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
użytkownika (pliki te rozpoznają urządzenie użytkownika serwisu oraz jego lokalizację, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę internetową, zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia);
o Przygotowywania statystyk pomagających poznanie preferencji i zachowań
użytkowników, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, jak Google Analytics
(ich analiza jest anonimowa, umożliwia dostosowanie serwisu do panujących trendów oraz oceny popularności strony);
o Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony, umożliwiając weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki, optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez stronę;
o Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści oraz tworzeniu statystyk pomagających zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z zawartości strony, co pozwala ulepszać serwis,
o Wyświetlania reklam lepiej dopasowanych do zainteresowań i potrzeb użytkownika oraz analizowania efektywności różnych kampanii realizowanych za pomocą Internetu,
o Poprawienia wygody korzystania z serwisu.
5. Serwis stosuje dwa rodzaje plików (cookies):
o Pliki sesyjne – są to pliki tymczasowe. Przechowywane są do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną witrynę, wylogowanie się, bądź wyłączenie przeglądarki);

o Pliki stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika, albo przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich dane były rejestrowane przez usługę Google Analytics mogą zainstalować do przeglądarki dodatek, który blokuje działanie usługi.
8. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
9. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu w zakładce pomoc) lub na stronie jej producenta.
11. Zamieszczone na stronie pliki cookies nie są szkodliwie dla urządzenia użytkownika ani nie zagrażają jego bezpieczeństwu.
12. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

Powyższa Polityka Prywatności została sporządzona z wykorzystaniem informacji znajdujących się w serwisie http://ciasteczka.org.pl/ Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na podanej wyżej stronie.