Program lojalnościowy

Karta stałego klientaFUN&SPORT

Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!

5 pieczątek = – 50% ceny indywidualnego wejścia

10 pieczątek = darmowe wejście na 75 minut

Karta stałego klienta - zbieraj pieczątki odbieraj nagrody!
Karta stalego klienta - zbieraj pieczątki odbieraj nagrody!

Kartę Stałego Klienta możecie odebrać w recepcji

          REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO “STAŁY KLIENT” OBOWIĄZUJĄCEGO W FUN&SPORT SALA ZABAW I PARK TRAMPOLIN ŚWIĘTOCHŁOWICE

          Regulamin ustala zasady korzystania z Programu Lojalnościowego pt. “Stały Klient” Sali Zabaw i Parku Trampolin FUN&SPORT, znajdującego się  w Świętochłowicach przy ulicy Wierzbowej 8A.

          PODSTAWOWE DEFINICJE UŻYWANE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

   1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
   2. Karta “Stały Klient” – karta upoważniająca do zbierania pieczątek oraz odbierania nagród w postaci rabatów na bilety wstępu do FUN&SPORT.
   3. „Posiadacz Karty” – indywidualna osoba, która otrzymała w Recepcji sali zabaw kartę “Stały Klient”.
   4.  „Darmowe wejście na 75 minut” i “- 50%” – odbiór nagrody w postaci rabatu na bilet oraz darmowego wejścia przysługujące Posiadaczowi Karty za poświadczone pieczątką na karcie wejścia.

          POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Korzystanie z Karty “Stały Klient” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu “FUN&SPORT”.

          UZYSKANIE I UŻYTKOWANIE KARTY LOJALNOŚCIOWEJ “STAŁY      KLIENT”

   1. Kartę “Stały Klient” można otrzymać bezpłatnie w Recepcji Sali Zabaw i Parku Trampolin FUN&SPORT.
   2. Karta jest wydawana indywidualnie dla każdego dziecka.
   3. Posiadacz Karty zbiera pieczątki za każdy zakupiony bilet. Bez względu na rodzaj biletu, Posiadaczowi Karty przysługuje wyłącznie jeden stempel.
   4. W celu otrzymania pieczątki, Posiadacz Karty zobowiązany jest przedstawić Kartę “Stały Klient” w momencie zakupu biletu.
   5. Posiadacz Karty nie może uzyskać pieczątek za wejścia zakupione dla osób trzecich.
   6. Użytkowanie Karty “Stały Klient” nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w “FUN&SPORT”

          ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY “STAŁY KLIENT”

   1. Uczestnik programu lojalnościowego – Karty “Stały Klient” jest nagradzany wejściami rabatowymi określonymi na rewersie.
   2. Posiadacz Karty otrzymuje stempel przy każdej wizycie w Sali Zabaw i Parku “FUN&SPORT.
   3. Ilość otrzymanych pieczątek nie zależy od rodzaju zakupionego biletu. Zakup jednego biletu jest równoznaczny z otrzymaniem jednej pieczątki.
   4. Przy 5 wejściu naliczany jest rabat w wysokości 50 % ceny biletu.
   5. Przy 10 wejściu Posiadacz Karty otrzymuje darmowe wejście na 75 minut do Sali Zabaw i Parku Trampolin “FUN&SPORT”. 
   6. Rabat 50%, jaki i darmowe wejście na 75 minut przysługują wyłącznie Posiadaczowi Karty “Stały Klient”. Prawa do nagrody nie da się przenieść na osoby trzecie. Posiadacz Karty może korzystać wyłącznie z usług objętych tym rabatem.
   7. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej przysługującymi Posiadaczowi Karty nagrodami, należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w “FUN&SPORT” cennikiem.
   8. Wykorzystanie przysługujących Posiadaczowi Karty nagród nie łączy się z innymi, aktualnie obowiązującymi w “FUN&SPORT” promocjami.

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.12.2019 r.